FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Swap (undefined)

Swap er interessen som påløper når du holder en posisjon i et valutapar over natten. Alle valutahandler involverer å låne en valuta (quote) for å kjøpe en annen valuta (base), når du holder disse posisjonene over natten, blir renter belastet for hver valuta i paret. Traders blir belastet renter på valutaen de har lånt og er betalt renter på valutaen de har kjøpt. Så, avhengig av om tilbudsvalutaens rentesats er høyere enn for basisvalutaen, kan en trader skylde renter, eller skyldes renter når en roll over finner sted.

Bytte er beregnet som følger: Swap=(en pip/valutakurs) * Handelsstørrelse (masse størrelse) * Swap-verdi i poeng. Klikk på 'Trading Kalkulator' i menyen til venstre for å utføre swap-beregninger.