FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Re-quote (Re-quote)

Et re-quote oppstår når en megler ikke kan bekrefte en handel til et bestemt bud eller en pris. Med andre ord, når en handel er mottatt, har prisen allerede blitt forandret, noe som igjen tvinger megleren til å sitere en annen pris til traderen. Re-quotes har en tendens til å forekomme i volatile markeder, spesielt når en svært viktig økonomisk indikator slippes ut. Vanligvis vil et re-quote innebære en høyere ask-pris og en lavere bid-pris.