Hva er kredittvurdering?

En kredittvurdering er en vurdering av kredittverdigheten til en person eller en bedrift for å bedømme hvor sikker den aktuelle parten er.

Det er en algoritme som estimerer kredittrisikoen til en potensiell debitor (for eksempel evne til å betale i tide)
Den kombinerer nøkkelvariabler

F.eks trading betalingsinformasjon, offentlig informasjon, bransjeanalyse, gjeld, lån og andre sentrale resultatindikatorer

Kredittvurdering kan brukes til å forutse sannsynligheten for at en bedrift svikter
Det vurderer enkeltpersoner/bedrifter på en skala fra 0 til 100.

En høy poengsum indikerer en lavere risiko for mislighold eller konkurs. En lav score indikerer en høyere risiko for mislighold eller konkurs

Kredittkarakterer - Hvordan gjør vi det

creditsafe
creditsafe
creditsafe

Creditsafe er verdens mest brukte leverandør for kredittkredittrapporter og opprettholder den største eide databasen med over 240 millioner bedrifter verden over. 100 000 kunder fra hele verden har sluttet seg til Creditsafe for å gjøre bedre forretningsbeslutninger hver dag.

* Kredittvurderinger er basert på det britiske aksjeselskapet i motsetning til holdingselskapet