FxPro Bedriftssosialt ansvar

Bedriftssosialt ansvar er en sentral del av FxPros oppdrag. Vi er aktivt involvert i flere registrerte veldedige organisasjoner, og vi streber etter å gjøre en forskjell i livene til de som er i nød. Gjennom våre CSR-initiativer oppfordrer FxPro aktivt og støtter ikke bare en høyere livskvalitet, men også riktig utdanning og ernæring.

Støtte og bidra

Som et globalt selskap med en mangfoldig, multietnisk arbeidsstyrke, tror vi at effekten av vårt veldedige arbeid er langt større når vi gir våre ansatte mulighet til å støtte de veldedige organisasjonene de selv velger. Vi jobber hardt for å bygge sterke, varige relasjoner mellom selskapet og de samfunnene vi jobber med. Som et resultat er FxPro nå involvert i et bredt spekter av veldedige organisasjoner og har nylig gitt sin støtte til UNICEF, Røde Kors, lokale og internasjonale sykehus, omsorgsfasiliteter og veldedige arrangementer for å samle inn penger.

For oss betyr samfunnsansvar at vi opererer på en etisk måte, minimerer vår miljøpåvirkning, behandler våre ansatte og partnere rettferdig og spiller vår rolle som en ansvarlig bedriftsenhet.

Etikk og forretningsadferd

I vår tilnærming til virksomheten sikrer vi at vårt arbeid utføres i henhold til de høyeste etiske standarder. Selskapet handler i samsvar med all eksisterende lovgivning, forskrifter og praksisregler i de territoriene der vi opererer.

Vi forventer at våre medarbeidere skal opprettholde våre etiske standarder og arbeide i henhold til våre retningslinjer. Det er en selvsertifiseringsprosess hvor alle ansatte indikerer at de overholder vilkårene i Code of Conduct (retningslinjer for etisk handel) og Code of Ethics (etiske retningslinjer). I tillegg må alle ansatte overholde følgende retningslinjer: interessekonflikter, nærtstående transaksjoner og varsling.

Policyen som pålegges FxPro, oppfyller de strengeste regulatoriske og juridiske kravene og er vedtatt globalt over hele konsernet.

Ansatte oppfordres til å støtte og delta i samfunnsaktiviteter. Ved å oppmuntre våre ansatte til å jobbe med veldedighetene etter deres eget valg i stedet for veldedighet valgt av selskapet, tror vi at vi kan maksimere vår samlede veldedige innsats som en helhet samtidig som våre ansatte får større følelse av tilfredshet.

Samfunnsaktiviteter

FxPro oppfordrer aktivt sitt folk til å engasjere seg i samfunnsutvikling. Vi er like samvittighetsfulle om samfunnsansvar som vi er når det gjelder våre produkter og tjenester.

Våre medarbeidere er sentrale i vår virksomhet, og vi er forpliktet til å sikre at alle våre medarbeidere opplever et rettferdig og respektfullt arbeidsmiljø.

Et blikk på FxPro’s HR-policy

  • Ikke-diskriminerings- og likestillingspolitikk
  • Fleksibel arbeidspolicy for ansatte med ansvar for barn/voksenomsorg
  • Ekstra permisjon for opplæringsformål av juniorpersonale
  • Støtte til jobbrelatert utdanning (for eksempel juridiske og finansielle kvalifikasjoner)
Vi har en dyp forståelse for vår innvirkning på miljøet. På FxPro satser vi på å minimere vårt karbonavtrykk ved å øke bevissthet og iverksette tiltak for å redusere vår energiproduksjon og sløsing i vår daglige drift.

Her er bare noen av initiativene vi introduserte for å motvirke miljøpåvirkningen vår:

  • Gjenvinning og organisk avfallskasser i kjøkkenområder
  • Gjenvinning av mobiltelefoner, datamaskiner, lysrør og batterier
  • Bruk av energieffektive lyspærer og timer/sensorlys
  • Bruk av telekonferanse for å redusere behovet for reise

Charities & Causes we support

The UN Refugee Agency

In 2022, FxPro donated to the UNHCR, a charity that works with partners on the ground to provide humanitarian assistance to refugees, including food, shelter, medicine, and other lifesaving essentials for displaced communities.

Naked Heart Foundation, London UK

In 2019, 2020 and 2021, FxPro made very substantial donations to the Naked Heart Foundation which is a charity providing support to families with children who have disabilities or special needs, helping to transform and enrich the lives of those affected.

Butterfly Ball Monaco

In 2019, FxPro sponsored the “Butterfly Ball Monaco”, a Charity Gala Dinner organised by the Caudwell Children. This organisation acts as a safety net for families who are unable to gain the vital help that they need. We fully support the goal of helping to transform the lives of disabled children across the UK.

Vis alle arrangementer