FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Periode (Period)

Ved trading er en periode en standardisert tidsenhet som brukes i overvåking av en ressurs. For eksempel, i et candlestick- diagram vil hver lysestake referere til en periode, som avhengig av tidsrammen satt av traderen vil kunne referere til 1 minutt, 5 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 4 timer, 1 dag, 1 uke og 1 måned. I tilfelle et glidende gjennomsnitt beregnes, vil periodedataene som brukes, variere i henhold til tidsrammen som kartlegges. Så et 26-perioders glidende gjennomsnitt på en kartvarighet på 1 time innebærer sluttkursene fra 26 timers handelsaktivitet lagt sammen og delt med 26. En 26-peiodes glidende gjennomsnitt kartlagt på 1-minutters varighet inkapsulerer summen av sluttkursene fra 26 minutters handelsaktivitet og delt med 26.