FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Markedsdybde (Market Depth)

Markedsdybden refererer til markedets evne til å fylle et stort antall både kjøps- og salgsordrer uten at de har betydelig påvirkning på markedsprisen.