FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Egenkapital (Equity)

1. Ved trading er egenkapitalen din kontosaldo pluss/minus urealisert fortjeneste og tap fra eventuelle stillinger du har åpen. Det beregnes som følger: Egenkapital=Balanse +/- Flytende fortjeneste/tap.

2. En aksje eller annen sikkerhet som representerer eierskap av en gitt ressurs.