FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Spread (Spread)

Bid- og ask-priser bestemmes av det maksimale beløpet en kjøper er villig til å betale for en enhet av en gitt ressurs og minimumsbeløpet som en selger er villig til å akseptere for å selge den. Spread er forskjellen mellom disse to tallene.