FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Spot (undefined)

Spotmarkedet er et kontantermarked hvor ressurser handles for umiddelbar levering, i motsetning til markedet for forwards eller futures som krever utveksling på et senere tidspunkt. Spottransaksjoner er planlagt for levering innen to dager; Men hvis en trader har en posisjon i mer enn to dager, blir leveransen utsatt, og handlene deres tilbakestilles av megleren til samme pris.