FxPro Hjelpesenter - Ordliste

No Dealing Desk (NDD) (undefined)

Meglere som driver en No Dealing Desk-modell, leverer trades de mottar fra sine kunder rett gjennom til likviditetsleverandører. De intervenerer ikke på noen måte mellom tradere og markedet.