FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Sentiment (undefined)

Sentiment er den generelle følelsen som omgir et gitt finansielt instrument, marked eller økonomi. På mange måter er det den aggregerte holdningen til alle investorer som deltar i det bestemte markedet. Begrepet 'bullish' og 'bearish' refererer til følelsen rundt et marked så mye som de beskriver prisøkningen. Investorer snakker også om "hawkish" eller "dowish" følelse for å henvise til sentralbankens holdninger til renten og veksten; en hawkish følelse støtter og oppfordrer til å opprettholde høye renter mens dowish sentiment fremmer økonomisk vekst gjennom lave renter med liten eller ingen bekymring for inflasjonstrykk. Sentiment alene kan dramatisk påvirke gevinstene i et marked, om enn midlertidig. Et perfekt eksempel på dette skjedde i 2012 da midt i Europas statsgjeldskrise og mye spekulasjon om fremtiden for den felles valutaen, fortalte ECBs president Mario Draghi, på en konferanse i London, at han ville gjøre "hva som helst" for å redde euroen. Ordene alene var nok til å få Euroen til å gå oppover og for låneutgifter i Spania og Italia å gå nedover.