FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Bid price (etterspørselsprisen) (undefined)

Markedsprisene er oppgitt i par; etterspørselsprisen (bid price) og tilbudspris. Etterspørselsprisen (bid price) er prisen en gitt aktiva selges på. Således representerer etterspørselsprisen (bid price) i et gitt valutapar (f.eks. EUR/USD) hvor mye av kursvalutaen (USD) en trader oppnår ved salg av en enhet i basisvalutaen (EUR). I et gitt bid/ask spread (f.eks. 1,32166/1,32184) er budsummen 1,32166; noe som betyr at 1 EUR tilsvarer $ 1,32166.