FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Ask Price (tilbudspris) (Ask Price)

Markedsprisene er oppgitt i par; budpris og tilbudspris (Ask Price). Tilbudsprisen (Ask Price) er prisen som et underliggende instrument er tilgjengelig for kjøp for. I et gitt valutapar (for eksempel EUR/USD) representerer ask pricen hvor mye av kursvalutaen (USD) som kreves for en trader å kjøpe en enhet i basisvalutaen (EUR). I et gitt bud/ask spread (f.eks. 1,32166/1,32184) er tilbudsprisen (Ask Price) 1,32184; noe som betyr at 1 EUR tilsvarer 1,32184 USD.