FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Slippage (undefined)

Slippage er pip-forskjellen mellom prisen en trader forventer at en ordre skal fylles på og prisen den faktisk fylles på. Slippage har en tendens til å oppstå når likviditeten er lav eller i volatile markeder, spesielt i oppkjørselen til viktige økonomiske datautgivelser. Slippage påvirker også stop-ordrer da disse blir utført som markedsordrer som automatisk fylles til den nest beste prisen, i stedet for å re-sitere en annen pris til traderen.