FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Jawboning (Jawboning)

Jawboning, også kjent som "Moral Suasion", er bruk av offentlige anke for å påvirke politiske og økonomiske hendelser i stedet for å gripe til direkte inngrep gjennom lovgivning. Taler fra sentralbankfolk har en tendens til å falle inn i denne kategorien da de forsøker å påvirke markedsstemningen og valutakursene uten å åpenbart endre politikken.