FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Forward (Forward)

Forward er private avtaler hvor en kjøper og en selger avgjør en pris for en gitt ressurs, men utsetter leveransen til en avtalt senere dato. Dette kan være dager, uker, måneder eller år senere. Når kontrakten forfaller, er kjøperen pliktig til å kjøpe og selgeren plikter å selge til den sikrede prisen, uavhengig av dagens markedsforhold. Forward brukes ofte av bønder for å sikre at de vil motta en bestemt pris for sine avlinger før de høstes, og dermed sikre seg mot usikkerhet om fremtidig markedspris.