FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Boiler room (Boiler Room)

Begrepet ble tradisjonelt brukt til å beskrive en falsk megling satt opp for å avlaste uønskede verdipapirer som tilhører eierne av firmaet, typisk penny stocks. Begrepet har imidlertid nylig blitt brukt til å beskrive et selskap eller en virksomhet som benytter press-salgstaktikk (for eksempel telefonsamtaler til potensielle investorer) som ofte er partisk og usannferdig.