FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Handelbalanse (undefined)

Handelsbalanse er en økonomisk indikator som følger de månedlige endringene i forskjellen mellom verdien av varer og tjenester som importeres og eksporteres av et land eller en region. En negativ figur indikerer et handelsunderskudd; en positiv figur indikerer et handelsoverskudd. Når dataene er bedre enn forventet, dvs. et underskudd reduseres og/eller et overskudd forlenges, har dette en positiv effekt på den aktuelle valutaen.