FxPro Hjelpesenter - Ordliste

CPI (forbrukerprisindeks) (undefined)

Forbrukerprisindeks er en månedlig økonomisk indikator som følger endringer i prisen på varer og tjenester kjøpt av forbrukere, som står for det meste av inflasjonen som et land opplever. Når CPI minker, betyr det at det er en jevn nedgang i prisen på varer og tjenester som har en tendens til å være gunstig for den aktuelle økonomien. Tvert imot kan et stigende CPI føre til at sentralbankene øker renten for å balansere inflasjonstrykket.