FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Detaljhandel (Retail Sales)

En storøkonomisk indikator som sporer den månedlige verdiendringen av salget på detaljnivå. Detaljhandelsrapporter er viktige for tradere fordi forbruksutgifter står for flertallet av et lands økonomiske aktivitet. Når detaljhandelsstallene kommer inn bedre enn forventet, kan tradere forvente høy prisøkning på landets valuta. I USA er detaljhandelsrapporter delt inn i standard detaljhandelsrapporter og kjerne detaljhandelsrapporter, som utelukker bilsalg, da disse store ementene anses å være svært volatile og kan skjule den underliggende trenden.