FxPro Hjelpesenter - Ordliste

PMI (Innkjøpsforvalteres indeks) (PMI (Purchasing Managers’ Index))

PMI er en ledende økonomisk indikator for industri, bygg og service. Indikatoren er utledet ved å kartlegge et stort tverrsnitt av innkjøpsledere fra privat sektor i forhold til forretningsforhold, herunder sysselsettingsproduksjon, priser, nye ordrer, leveranser og varebeholdninger. En figur over 50,0 indikerer at næringen vokser, mens en figur under 50,0 indikerer at næringen er kontraherende.