FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Handelsunderskudd (Trade Deficit)

Et land eller en økonomisk region sies å ha et handelsunderskudd (dvs. handelsgap, negativ handelsbalanse) når den importerer flere varer enn det eksporterer.