FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Minimum budsats (undefined)

Minimum budsats er hoved refinansieringsrenten fastsatt av European Central Bank (ECB). Minimumsbudsatesen er viktig for valutahandlere fordi renten er sentral for valutavurdering. Av denne grunn tenderer de fleste budrenteinnkallingene å være høye forventninger fra markedet, samt ECBs pressekonferanse som skjer 45 minutter senere. Disse hendelsene genererer stor volatilitet på markedet.