FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Industriell produksjon (Industrial Production)

Industriell produksjon er en økonomisk indikator som rapporterer totalverdien av industriproduksjonen i et land eller en økonomisk region og dekker sektorer som industri, elektrisitet, gruvedrift, gass og damp og klimaanlegg (justert for inflasjon). Industriproduksjon er en verdifull indikator da den er nært knyttet til andre interesseområder som sysselsetting, inntjening og forbrukertillid. Med tanke på at produksjonen er sterkt påvirket av endringer i etterspørselen, er industriell produksjon klassifisert som en sammenfallende indikator. Når tallene er høyere enn forventet, har de en tendens til å ha en positiv effekt på landets valutaverdi.