FxPro Hjelpesenter - Ordliste

BNP (bruttonasjonalprodukt) (GDP (Gross Domestic Product))

Bruttonasjonalprodukt er en økonomisk indikator som følger endringer i totalverdien av varer og tjenester produsert av et land eller en økonomisk region (justert for inflasjon). BNP står for økonomisk aktivitet og regnes som det viktigste barometeret for økonomisk helse. Med unntak av Canada, som gir sine egne BNP-tall månedlig, rapporteres BNP vanligvis kvartalsvis. De fleste land slipper ut tre versjoner av BNP-tallene sine: en foreløpig rapport, et revidert andre estimat og en endelig versjon. Selv om den foreløpige rapporten ikke er den mest nøyaktige, har den en tendens til å ha størst markedsvirkning på grunn av det faktum at den slippes ut først. Når BNP er høyere enn forventet, har det en tendens til å ha en gunstig effekt på verdien av den aktuelle valutaen.