FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Megler (undefined)

Meglere er enkeltpersoner eller selskaper som fungerer som mellommenn mellom kjøpere og selgere for å lette sin tradingvirksomhet for en kommisjon og/eller sprad-fortjeneste.