FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Market Maker (MM) (undefined)

Market Makers er meglere som opptrer som motparter i handelen til sine kunder. Ikke bare får de provisjon seg fra å sette bid/ask spread, men de håndterer også sin egen risikoeksponering ved at de ofte handler direkte mot sine kunder (det vil si når en klient selger og selger når kundene kjøper.