FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Reserve Valuta (Reserve Currency)

En reservevaluta er en valuta som holdes av sentrale og kommersielle banker for å betjene gjeld, kjøpsprodukter (som er vanligvis priset i reservevalutaen) og påvirkningskurs. Denne valutaen holdes i reserve for å minimere valutarisiko. Siden slutten av andre verdenskrig har amerikanske dollar vært verdens reservervaluta.