FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Aksje (undefined)

En aksje (aksje, egenkapital) er en omsettelig sikkerhet som gir kjøper eierskap til en brøkdel av et selskap, samt et krav på en prosentandel av dets ressurser og inntekter (utbytte). De to hovedtyper av aksjer er vanlige (common )og preffered aksjer. Vanlig aksje gir eierne rett til utbytte, samt et utsagn på generalforsamlinger. Preffered aksjeeiere har rett til høyere utbytte, men har ikke stemmerett på aksjonærmøter.