FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Portfolio (Portfolio)

En portefølje er et utvalg av finansielle ressurser holdt av en investor. Disse kan omfatte aksjer, obligasjoner, råvarer, opsjonskontrakter samt investeringer i gjensidig og børsnotert fond. Det er ansett forsiktig å ha en mangfoldig investeringsportefølje, da dette begrenser investorens eksponering for risikoen for å være knyttet til et enkelt finansielt instrument.