FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Opsjon (Option)

Et alternativ er et finansielt instrument som sikrer rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en gitt eiendel til en bestemt pris på en bestemt dato. Selgeren av et opsjon er referert til som opsjonsforfatter og kjøperen av et alternativ er referert til som en opsjonshaver. Å kjøpe et alternativ på en gitt ressurs er å "call" og å selge er "Put".