FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Long Posisjon (undefined)

Å ta en long posisjon (referert til som "go long") på en ressurs er å kjøpe en ressurs med forventning om at den vil øke i verdi.