FxPro Help Centre: TRADING & EXECUTION

Hvilke provisjoner vil jeg bli belastet for trading?

På våre MT4/MT5, FxPro Market & Spreadbetting-kontoer tar vi ikke provisjon på noen instrumenter. Du belastes bare for spread, som vi pålegger en liten fortjeneste (i tillegg til eventuelle gjeldende swap-avgifter).
På cTrader-plattformen, når vi trader FX & Metaller, er det en provisjonsavgift på 35USD for hver 1 millioner USD som trades ved å åpne en posisjon og 35USD ved å lukke posisjonen. Spreadene på cTrader er imidlertid lavere enn for andre kontotyper.
Was This Article Helpful?