FxPro Help Centre: TRADING & EXECUTION

Hvorfor har ikke min ventende ordre blitt utført?

Hvis din ventende ordre ikke er utført, kan det hende at du ikke hadde tilstrekkelige midler til å åpne posisjonen når den pågående ordren ble utløst. Hvis dette er tilfelle, vises den slettede, ventende ordren i kontohistorikken din. Alternativt kan det være at din ventende ordre ikke ble utført fordi den angitte prisen ikke ble nådd. Vær oppmerksom på at for ventende salgsordrer må budprisen nå det angitte nivået. For ventende kjøpsordrer må tilbudsprisen (Ask Price) nå det angitte nivået.
Was This Article Helpful?