FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Simple Moving Average (SMA) (undefined)

SMA representerer en ressurs gjennomsnittlige pris over en gitt tidsperiode. De beregnes ved å legge til sluttkurs for et bestemt antall perioder og deretter dividere resultatet med antall perioder som brukes.