FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Sentimentindikator (undefined)

En sentimentindikator er en økonomisk indikator som ikke er avledet ved å samle økonomisk statistikk, men heller ved å kartlegge folks holdninger til en økonomi eller et marked. University of Michigan's Consumer Sentiment-undersøkelse er et godt eksempel på en høy effektindikator som helt og holdent er basert på følelser.