FxPro Hjelpesenter - Ordliste

RSI (relativ styrke-indeks) (RSI (Relative Strength Index))

Utviklet av J. Welles Wilder på 1970-tallet, er relativ styrke-indeks (RSI) en svært populær momentum-oscillator som brukes i teknisk analyse for å avgjøre om en ressurs er overkjøpt eller oversolgt. Den beregnes ved hjelp av 14 perioder med historiske data og nåværende prishandling er tildelt en verdi mellom 0 og 100, avhengig av hvordan det gjelder de respektive gjennomsnittlige gevinster og tap for de siste 14 perioder. Hvis tallet når eller overstiger 70, anses den underliggende ressursen å være overkjøpt. Hvis den når eller faller under 30, regnes den som oversolgt. I begge tilfeller antas en reversal å være overhengende, så forhold med overkjøp ber om salgsaktivitet mens forhold med oversalg gir rask kjøpsaktivitet.