FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Signallinje (undefined)

Brukt i teknisk analyse består signallinjer normalt av bevegelige gjennomsnitt som brukes i kombinasjon med andre tekniske indikatorer for å generere kjøp eller salgssignaler. Kjøpssignaler utløses vanligvis når en signallinje krysses oppover av indikatoren i spørsmålet og selgesignaler utløses når den krysses nedover.