FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Parabolic SAR (undefined)

Parabolisk SAR er en teknisk indikator utviklet av J. Welles Wilder Jr. Den brukes i trending markeder for å bestemme inn- og utgangspunkter, samt å sette effektive etterspørselsparametere . Parabolisk SAR presenteres som en serie punkter, plottet enten over eller under dagens markedspris. Den enkleste måten å lese denne indikatoren på er å selge når prisen er under parabolske SAR og å kjøpe når prisen er over den.

Det beregner verdien av følgende periode ved å bruke den nåværende perioden lagt til en akselerasjonsfaktor (normalt verdsatt til 0,02 og økt med ytterligere 0,02 hver gang et nytt ekstremt høyt eller lavt punkt er registrert) som er multiplisert med verdien av det siste registrerte Extreme Point (EP) minus gjeldende verdi. Av denne grunn får akselerasjonsfaktoren SAR til å konvergere på dagens pris, ettersom en trend fortsetter. Denne indikatoren tar som gitt at trender har en tendens til å være kortvarig og kan bare fortsette uforminsket i en begrenset periode.