FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Pipverdi (undefined)

Pipverdien gjelder verdien av hvert pip i en gitt handel, omregnet til traderens kontovaluta. Å vite pipverdien er viktig for tradere siden det hjelper til med nøyaktig beregning av beløpet slik at selv små prisendringer påvirker deres fortjeneste og tapnivå. Beregningen utføres som følger: Pip verdi=(en pip/valutakurs) * masse størrelse.