FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Risikoaversjon (Risk Aversion)

Risikoaversjon er preget av motvilje eller uvillighet til å ta det som anses å være risikable posisjoner. En investor preget av risikoaversjon har som hovedmål å minimere usikkerhet. Innen trading kan dette omsettes til posisjoner i "sikrere" investeringer som obligasjoner og ressurser som gull.