FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Pip (Pip)

En pip (eller prosentpoeng i punkt) består av en liten enhet av verdien av et valutapar. Dette er vanligvis fjerde desimal, eller 1/10,000th av quotevalutaen i et par. I tilfelle av japansk yen er det andre desimalt, eller 1/100th av quotevalutaen i et JPY-par. I dag beregnes mange valutapar til fem desimaler med femte desimal, ofte referert til som pipetten.