FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Marginivå (Margin Level)

Marginivå er marginen som en trader har tilgjengelig for å åpne ytterligere posisjoner. Uttrykt i prosent, er det forholdet mellom egenkapital og brukt margin. Når det faller til 100%, betyr dette at all tilgjengelig margin er i bruk, og det kan ikke åpnes ytterligere trader. Det beregnes som følger: Marginivå=Egenkapital/Margin * 100.