FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Flytende fortjeneste og tap (Floating Profit and Loss)

Flytende fortjeneste og tap refererer til urealisert fortjeneste eller tap som følge av eventuelle åpne posisjoner som en trader for tiden eier.