FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Dette kan skyldes at du har satt ditt stop-loss eller take-profitnivå for nær dagens pris. Alternativt kan det bety at du har satt disse nivåene på feil side av dagens pris.

Vær oppmerksom på at for short-posisjoner (sell-ordrer) må stop-loss settes høyere enn dagens markedspris, og take-profitnivåer må settes lavere enn dagens markedspris.

Du kan se minium stop-nivå for hver plattform i symbolets spesifikasjoner: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?