FxPro Help Centre: REGNSKAP

How do you keep Clients funds safe?

FxPro tar sikkerhet for kundens midler veldig alvorlig. Av denne grunn er alle kundemidler helt skilt fra selskapets egenkapital og beholdt i separate bankkontoer i større europeiske banker. Dette sikrer at kundemidler ikke kan brukes til noe annet formål.

I tillegg er FxPro UK Limited medlem av FSCS, og FxPro Financial Services Limited er medlem av Investor Compensation Fond (ICF).

Was This Article Helpful?