Nasdaq 100 Index futures

Swap Short: 0 PointsSwap Long: 0 Points
Lav: 0.00Spread MT4 flytendeHĂžy: 0.00
Globale aksjeutvekslingstider
Sydney
10:42 (Local)
Closes in 5h 30m
Tokyo
09:42 (Local)
Closes in 5h 18m
London
01:42 (Local)
Opens in 6h 18m
New York
20:42 (Local)
Opens in 12h 48m

Nasdaq 100 Index futures chart

D1
W1
M1
Tidligere resultater er ikke en garanti eller forutsigelse av fremtidig ytelse.

NASDAQ 100 er en kapitaliseringsvektet indeks bestÄende av 107 aksjer utstedt av 100 av de stÞrste selskapene notert pÄ NASDAQ, med unntak av selskaper fra finanssektoren. Indeksen er endret for Ä minimere innflytelsen som stÞrre selskaper kan utÞve over indeksen som helhet.

TradingvilkÄr

plattform
MT4
MT4
MT5
Execution (UtfĂžrelse)
Instant execution (Øyeblikkelig utfÞrelse)
Instant execution (Øyeblikkelig utfÞrelse)
Market Execution (MarkedsutfĂžrelse)
MT4Flytende spread
Minimum: 1.38Gjennomsnitt: 1.90
Minste prisfluktuasjon0.25
1 lot stĂžrrelseUS$20 x NASDAQ 100
1 tick verdi 5 USD
Minimum kontraktstĂžrrelse0.01 lot
Minste trinn for Ă„ Ăžke kontraktstĂžrrelsen0.01 lot
Brukt margin per 1 lot **2.00%
Marginkrav for Ă„ Ă„pne en lockposisjon *0
Limit og Stop-nivÄ0.75

Nasdaq 100 Index Futures Calendar

MonthTickerStart TradingTrading only for closing positionsExpiration date
March 2020#US100_H2018/12/201918/03/202020/03/2020
June 2020#US100_M2018/03/202017/06/202019/06/2020
September 2020#US100_U2017/06/202016/09/202018/09/2020
December 2020#US100_Z2016/09/202016/12/202018/12/2020
March 2021#US100_H2116/12/202017/03/202119/03/2021
June 2021#US100_M2117/03/202116/06/202118/06/2021
September 2021#US100_U2116/06/202115/09/202117/09/2021
December 2021#US100_Z2115/09/202115/12/202117/12/2021
Tradingtid (britisk tid) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
(Closes daily between 10:00 PM - 11:00 PM UK time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:02:30 PM UK Time

* Kun hvis margenivÄ> 100%

** Margin gjelder for volumer pÄ opptil 50 lot. Vennligst se Futures Leverage Informasjon for stÞrre volumer

Start trading nÄ eller Try Demo Account

Practise like a Pro!