FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Reversal (undefined)

En reversal er en komplett endring i retning av en trend. Hvis en ressurs trender oppover, markerer en reversal begynnelsen av en nedadgående trend. Tvert imot, hvis en ressurs går nedover, markerer en reversal begynnelsen på en ny oppadgående trend. Reversals har en tendens til å være mer vedvarende enn pullbakcs eller retracements.