FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Bearmarked (Bear Market)

Et bearmarked er preget av fallende priser og økt salg av aktivum. Situasjonen er ofte selvbærende da investorer oppfordrer til å selge aktivum på grunn av fallende priser som igjen forverrer den nedadgående trenden. Et verdifall på 20% eller mer, i en periode på minimum to måneder, regnes ofte som en offisiell inngang til et bearmarked.