FxPro Hjelpesenter - Ordliste

Rally (undefined)

Et rally refererer til en stor oppadgående bevegelse i prisen på et instrument. Rallies oppstår i markedsforhold der det er en overflod av kjøpere og mangel på selgere. Dette i sin tur utløser prisøkninger som kun kan modereres av et stort antall selgere som kommer inn på markedet.